Choď na obsah Choď na menu
 


 

Gregorovce ležia v severovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny, v údolí potoka Dzikov, vo výške 320 mnm.Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248.
Do roku 1948 mala obec úradný názov Gergeľak. V písomnostiach z 13. storočia sa obec vyskytuje pod názvom Gregorfalva, Geregulfelde. V 14.-16. storočí niesla názov Gergellaka. Gergeľak ako zemianska dedina vznikla začiatkom 13. storočia.  Okrem poddaných tu žili osadenstvo fary aj zemania.
Dôvodom založenia hasičského spolku bola ochrana majetku a statkov pred požiarmi. Prvá písomná zmienka o hasičskom zbore pochádza z roku 1894. Gregorovce patrili do XVIII. Malošarišskej stotiny, v ktorej bol zriadený jeden oddiel a jedna čata. Do Malošarišskej stotiny patrili : Ostrovany, Š. Michaľany, Medzany, Gregorovce, M. Šariš, Župčany a Svinia. Veliteľom stotiny a zároveň oddielu bol statkár Gorgey Erno. Veliteľom čaty bol oblastný notár Guilleaume Aladár. V roku 1926 bol založený v Gregorovciach samostatný Dobrovoľný požiarny zbor, počet členov 10, predsedom bol pán Kovaľ,tajomníkom bol pán Hopko. V roku 1991 požiarny zbor mal 31 členov, predsedom bol pán Vladimír Vaško, veliteľom bol pán Vladimír Imrich.
Po viac ako desať ročnom odmlčaní sa činnosť Dobrovoľného hasičského zboru 1.1.2003 znovu obnovila. Počet členov 16, predsedom a veliteľom je pán Ján Semančík. Ku dnešnému dňu má Dobrovoľný hasičský zbor 60 platiacich členov, z toho 28 žien a 30 mužov.
 

 

   

                                      

 

Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info 

ObrázokObrázok
 
 
 
 
 

                                                                                                          e-mailova adresa

              dhzgregorovce@centrum.sk

 

                                            

                                          Hasičské desatoro !

 

1.) Nehľadaj v Dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk , ani slávu , ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

 

2.) Ak si hasičským dobrovoľníkom , buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu , nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

 

3.) Buď obetavý a statočný , ale konaj vždy s rozvahou , zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

 

4.) Ak si funkcionárom , nevypínaj sa nad ostatných , ale pamätaj , že tí ktorí ťa zvolili , očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

 

5.) Považuj svojich bratov za rodných , ak si vzdelanejší , nepohrdaj nimi , ale snaž sa ich povzniesť.

 

6.) Pamätaj , že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama šľachetná a vlastenecká , v spoločenskom konaní počestná a vľudna.

 

7.) Užitočnosť hasičskej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami , ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

 

8.) Nevyvolavaj v zbore spory a pohoršenia , ale pričiň sa v záujme dobrej veci , aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo umiernil.

 

9.) Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka , pamätaj , že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe , ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

 

10.) Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom. 

 

 

 

 

                                        Modlitba hasiča.

 

 

  Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.

V náručí  vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho,  jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život  stratím, požehnaj Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im, čo pri plnení poslania som iným dal.

 

                                                                                  Amen